Ejerskab og bestyrelse

Bestyrelse valgt af repræsentantsskab

Formand Inger Kristensen … fmd@jic.dk
Næstformand Erling Mikkelsen … erling0204@gmail.com
Kasserer Flemming Dahl Jensen … fdj@pandrup-grafisk.dk
Sekretær Dorthe Grønning …  familiengronning@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Mette Schiønning       
Bestyrelsesmedlem Bøje Lundtoft